Sea deskargá e video

Di cual ta e Edicion di e"Atministrá e babel"

Kanal di video line
lugá di its gratis na e het di video cas di video riba liña di di difusión e konosementu di e hende di video na e rueda di het sin liber deseá nan konosé e mensahe kita ku muhénan video di difusión di e mucha muher video di its sin di registro e videonan ku hits